PICKING

STOCK & PICKING GIRONA ofereix un servei de picking àgil i personalitzat segons les necessitats del client. Disposem de sistemes que garanteixen el control i el seguiment dels serveis de picking i apliquem les mesures de control d’estocs necessàries per tal de mantenir en tot moment la mercaderia del client quantificada.

Oferim un servei àgil i personalitzat segons les necessitats del client

ÀGIL

Oferim un servei de picking àgil i personalitzat per adaptar-nos a les característiques i necessitats de cada client, assegurant un empaquetatge eficient per a qualsevol tipus de mercaderies.

SERVEI ÍNTEGRE

Disposem de la infraestructura i les màquines necessàries per a oferir un servei íntegre de picking amb l’encaixament d’unitats, la manipulació de caixes, l’etiquetatge i el proveïment i la construcció de palets.

CONTROL

Disposem de sistemes que garanteixen el control i seguiment dels serveis de picking amb mesures que asseguren un manteniment de la mercaderia del client quantificada.