JUST IN TIME

STOCK & PICKING GIRONA ofereix un servei Just in time lliurant les mercaderies sempre a temps siguin quines siguin les necessitats del client. Gràcies a una metodologia acurada al sistema de control i als vehicles adequats a cada servei, podem garantir l’assoliment dels objectius en cada operació i un tracte el màxim de professional. 

Lliurem les mercaderies sempre a temps siguin quines siguin les necessitats del client

PUNTUALITAT

Assegurem i complim els terminis d’entrega dictaminats pel client. Amb el lliurament puntual de les mercaderies arribem a temps siguin quines siguin les necessitats del client. Per tant, es consolida la confiança en les entregues.

TRACTE PROFESSIONAL

Gràcies a la metodologia acurada, al sistema de control i als vehicles especialitzats i adequats a cada servei, garantim l’assoliment dels objectius en cada operació amb un tracte totalment professional.

CARACTERISTICA3

COMPLIMENT

Els temps d’entrega són clau per a aconseguir un servei eficient. Per això, gràcies a la cura, agilitat i responsabilitat de les entregues, oferim total seguretat al client perquè pugui deixar-ho a les nostres mans.