CONDICIONAMENT DE CÀRREGUES

STOCK & PICKING GIRONA tenim els mitjans humans i materials per a condicionar qualsevol tipus de càrrega per a contenidors o camions perquè arribi a la seva destinació en perfectes condicions.
L’experiència és una de les millors virtuts de la nostra empresa.